Svenskt kött sedan 1911

Våra anor går långt bak i tiden. Vi startade i början av förra seklet, år 1911. Då började lantbrukaren Torsten Larsson att förse bygden med kvalitetskött. Han födde upp djuren som han sedan slaktade och styckade på sin gård i Dalsjöfors. Ryktet om det goda köttet och Torstens skicklighet spred sig snabbt i byarna kring Dalsjöfors och styckmästare Larsson blev allt mer anlitad. Idag är fjärde generationen Larsson engagerade i företaget. Dalsjöfors Kött har genom åren genomgått stora förändringar och moderniseringar och är i dag en del av KLS Ugglarps.

Men allt drivs i samma ursprungsanda för riktigt bra kvalitetskött. Eller precis som Dalsjöfors grundare Torsten brukade säga – Man ska veta vad man äter.

Köttskolan

Var sitter alla styckningsdetaljer och vad passar de till för rätter? Här finns fakta om alla styckningsdetaljer av gris och nöt!

Våra produkter

Allt vårt kött kommer från djur som är födda och uppfödda på Svenska gårdar.  All vår slakt, styckning och paketering sker i södra Sverige.